Čižik-Prokaševa V. „Preliminarus Lietuvių Kalbos Depiktyvų Ir Kitų į Situacijos Dalyvį Orientuotų Antrinių Predikatyvų Semantinis žemėlapis“. Lietuvių Kalba, nr. 5, 2011 m.gruodžio, p. 1-16, doi:10.15388/LK.2011.22795.