Juzelėnienė S., ir Šarkauskienė S. „Vaizdažodinė (multimodalinė) Metafora spausdintinėje Reklamoje“. Lietuvių Kalba, nr. 5, 2011 m.gruodžio, p. 1-9, doi:10.15388/LK.2011.22797.