Vaičiulytė-Semėnienė L. „Konstrukcijų Su ʻbūdamas’ Semantika Ir morfosintaksinės raiškos Polinkiai“. Lietuvių Kalba, nr. 4, 2010 m.spalio, p. 1-13, doi:10.15388/LK.2010.22853.