Čižik-Prokaševa Veslava. „Preliminarus Lietuvių Kalbos Depiktyvų Ir Kitų į Situacijos Dalyvį Orientuotų Antrinių Predikatyvų Semantinis žemėlapis“. Lietuvių kalba, no. 5 (gruodžio 28, 2011): 1-16. žiūrėta rugsėjo 27, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/22795.