Juzelėnienė Saulė, ir Skirmantė Šarkauskienė. „Vaizdažodinė (multimodalinė) Metafora spausdintinėje Reklamoje“. Lietuvių kalba, no. 5 (gruodžio 28, 2011): 1-9. žiūrėta rugsėjo 27, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/22797.