1.
Pakerys J. On derivational suffixes and inflectional classes of verbs in modern Lithuanian. LK [Prieiga per internetą]. 2011 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio27 d.];(5):1-17. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/22793