1.
Čižik-Prokaševa V. Preliminarus lietuvių kalbos depiktyvų ir kitų į situacijos dalyvį orientuotų antrinių predikatyvų semantinis žemėlapis. LK [Prieiga per internetą]. 2011 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio27 d.];(5):1-16. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/22795