1.
Juzelėnienė S, Šarkauskienė S. Vaizdažodinė (multimodalinė) metafora spausdintinėje reklamoje. LK [Prieiga per internetą]. 2011 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo27 d.];(5):1-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/22797