(1)
Zykas V.; Venskutonis D.; Vaičys Žygimantas. Fakultetinės Chirurgijos Katedros įsteigimo Kauno Vytauto Didžiojo Universitete 80-Metį Pasitinkant: Istorinė Fakultetinės Chirurgijos Katedros Ir Klinikos Kaune apžvalga. LS 2019, 18, 77-91.