(1)
KlimašauskienėV.; SamalavičiusN. E. Transanalinė Totalinė Mezorektinė Ekscizija (TaTME): Klaipėdos universitetinės ligoninės Patirtis. LS 2019, 18, 235-238.