(1)
Breivienė G.; Malevskienė M.; Čekuolis A.; Trainavičius K. Vaikų, sergančių Limfangioma, Gydymo Preparatu OK-432 (picibaniliu) Patirtis. LS 2008, 6, 0-0.