(1)
Činčikas D.; Ivaškevičius J. Anestetiko įtaka Operacinio Lauko Kokybei endoskopinėje Prienosinių ančių Chirurgijoje. LS 2006, 4, 0-0.