(1)
Sruogis A.; Mickys U.; Petraitis T.; Kaubrienė E.; Jankevičius F. Prostatos Urotelio Karcinoma, Diagnozuota Atlikus biopsiją. Klinikinis Atvejis Ir literatūros apžvalga. LS 2005, 3, 0-0.