(1)
Vostrugina K.; Gudavičienė D.; Rimdeika R. Nudegimų Gydymas pasireiškus Bakteriemijai. LS 2005, 3, 0-0.