(1)
Migauskas G.; Kšanas U.; Jaržemskas E. Mielopatija Po Raktikaulio osteosintezės Kiršnerio Viela. LS 2003, 1, 0-0.