Pažusis M., Maželytė R., & Saladžinskas Žilvinas. (2018). Prevencinės ileostomos uždarymo artimieji rezultatai. Lietuvos Chirurgija, 17(3-4), 234-237. https://doi.org/10.15388/LietChirur.2018.3-4.12047