Činčikas D., & Ivaškevičius J. (2006). Anestetiko įtaka operacinio lauko kokybei endoskopinėje prienosinių ančių chirurgijoje. Lietuvos Chirurgija, 4(2), 0-0. https://doi.org/10.15388/LietChirur.2006.2.2274