Zykas V.; Venskutonis D.; Vaičys Žygimantas. Fakultetinės chirurgijos katedros įsteigimo Kauno Vytauto Didžiojo universitete 80-metį pasitinkant: istorinė Fakultetinės chirurgijos katedros ir klinikos Kaune apžvalga. Lietuvos chirurgija, v. 18, n. 2, p. 77-91, 9 liep. 2019.