Samalavičius N. E. Redakcinė kolegija ir turinys. Lietuvos chirurgija, v. 20, n. 2, p. 57-67, 6 geg. 2021.