[1]
Aliahmed H. M. A., Podkopajev A., ir Samėnienė P., „Aortos vožtuvo keitimo operacijų naudojant vidurinės sternotomijos ir mini sternotomijos prieigą antsvorio turintiems pacientams rezultatų palyginimas“, LS, t. 16, nr. 3-4, p. 183-187, lapkr. 2017.