[1]
Breivienė G., Malevskienė M., Čekuolis A., ir Trainavičius K., „Vaikų, sergančių limfangioma, gydymo preparatu OK-432 (picibaniliu) patirtis“, LS, t. 6, nr. 2, p. 0-0, saus. 2008.