[1]
Činčikas D. ir Ivaškevičius J., „Anestetiko įtaka operacinio lauko kokybei endoskopinėje prienosinių ančių chirurgijoje“, LS, t. 4, nr. 2, p. 0-0, saus. 2006.