Samalavičius N. E., ir Deduchovas O. „Robotinė Kolorektinė Chirurgija Naudojant Senhance® Robotinę sistemą: Vieno Centro 13 pirmųjų Operacijų Patirtis“. Lietuvos Chirurgija, T. 18, nr. 1, 2019 m.gegužės, p. 13-17, doi:10.15388/LietChirur.2019.18.1.