Činčikas D., ir Ivaškevičius J. „Anestetiko įtaka Operacinio Lauko Kokybei endoskopinėje Prienosinių ančių Chirurgijoje“. Lietuvos Chirurgija, T. 4, nr. 2, 2006 m.sausio, p. 0-0, doi:10.15388/LietChirur.2006.2.2274.