1.
Aškinis R, Krasauskas A, Zaremba S, Cicėnas S. Ankstyvų stadijų nesmulkialąstelio plaučio vėžio chirurginio gydymo rezultatai. LS [Prieiga per internetą]. 2016 m.rugsėjo9 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės27 d.];15(2-3):84-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/10084