1.
Ulys A, Čerškutė M, Naruševičiūtė I, Trakymas M, Kulboka A. Pakartotinė inkstų navikų krioabliacija ir radijo dažnio abliacija esant vieninteliam inkstui: dviejų klinikinių atvejų aprašymas. LS [Prieiga per internetą]. 2016 m.rugsėjo9 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės27 d.];15(2-3):96-103. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/10086