1.
Pažusis M, Maželytė R, Saladžinskas Žilvinas. Prevencinės ileostomos uždarymo artimieji rezultatai. LS [Prieiga per internetą]. 2018 m.gruodžio3 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];17(3-4):234-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/12195