1.
Zykas V, Venskutonis D, Vaičys Žygimantas. Fakultetinės chirurgijos katedros įsteigimo Kauno Vytauto Didžiojo universitete 80-metį pasitinkant: istorinė Fakultetinės chirurgijos katedros ir klinikos Kaune apžvalga. LS [Prieiga per internetą]. 2019 m.liepos9 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio19 d.];18(2):77-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/13140