1.
KlimašauskienėV, Samalavičius NE. Transanalinė totalinė mezorektinė ekscizija (TaTME): Klaipėdos universitetinės ligoninės patirtis. LS [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio5 d.];18(4):235-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/16298