1.
Špokevičius S. Dviskiltis rotacinis odos lopas didesniems kūno defektams padengti: du klinikiniai atvejai. LS [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio5 d.];18(4):259-66. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/16302