1.
Žukauskienė V, Samalavičius NE. Early loop ileostomy closure: should we do it routinely?. LS [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės22 d.];12(3):152-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1838