1.
Juodeikis Žygimantas, Stanaitis J, Stašinskas A. Tulžies akmenų sukeltas mechaninis žarnų nepraeinamumas: retrospektyvioji 14 ligos atvejų analizė ir klinikinis atvejis. LS [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos2 d.];10(1-2):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2073