1.
Brazytė V, Samalavičius NE, Tikuišis R, Miliauskas P. Laparoskopinė ranka asistuojama storosios žarnos chirurgija naudojant transumbilikalinį pjūvį. LS [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos1 d.];9(3-4). Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2080