1.
Tikuišis R, Miliauskas P, Žurauskas A, Samalavičius NE, Rudinskaitė G. Prevencinis skausmo malšinimas kolorektalinėje chirurgijoje. LS [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos5 d.];9(3-4):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2081