1.
Brazytė V, Samalavičius NE, Tikuišis R, Miliauskas P. Autofluorescencinės bronchoskopijos reikšmė diagnozuojant ankstyvą plaučių vėžį. LS [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.birželio28 d.];9(3-4):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2082