1.
Miliauskas P, Tikuišis R, Cicėnas S, Žurauskas A, Samalavičius NE. Tarpšonkaulinių nervų blokada atliekant torakotomiją. LS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.birželio28 d.];8(3):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2112