1.
Bičkutė I, Laurikėnas K. Vidinės miego arterijos kilpos ir linkiai. Cerebrovaskulinė liga. LS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio18 d.];8(2):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2120