1.
Černiauskienė V, Čiplytė M, Vosylius S. Organų donoro priežiūra intensyviosios terapijos skyriuje. LS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio16 d.];8(1):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2122