1.
Rudinskaitė G, Samalavičius NE, Tikuišis R. Atvirųjų ir laparoskopinių kolorektalinių onkologinių operacijų palyginimas. LS [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos1 d.];6(4):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2141