1.
Samalavičius NE, Rudinskaitė G, Kilius A, Mečkovski A. Laparoskopinė storosios žarnos chirurgija Vilniaus universiteto Onkologijos institute. LS [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio28 d.];6(4):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2142