1.
Ryliškis S, Kocius M, Marx RG. Paciento įvertintos ir tyrėjo išmatuotos peties raumenų jėgos palyginimas. LS [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos1 d.];6(3):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2151