1.
Zakarauskaitė E, Lunevičius R. Galinės klubinės žarnos obstrukcinis užspaudimas kirmėlinės ataugos kilpa. LS [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.birželio25 d.];6(1):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2167