1.
Vaitoška T, Praleikienė L, Stanaitis J, Lunevičius R. Uždaras izoliuotas ketvirto laipsnio kasos sužalojimas: klinikinis atvejis. LS [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės23 d.];6(1):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2168