1.
Vaišnoraitė V, Samalavičius NE. Sėkmingas rektovaginalinės fistulės gydymas naudojant musculus gracilis: klinikinis atvejis. LS [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio15 d.];5(4):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2178