1.
Semėnienė P, Grebelis A, Čypienė RJ, Nogienė G, Turkevičius G. Protezinio infekcinio endokardito chirurginis gydymas: hospitalinis ir atokus išgyvenimas. LS [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio14 d.];5(3):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2206