1.
Umbrasaitė S, Versockas K. Respiracinio sincitinio viruso infekcijos aktualumas vaikų kardiochirurgijoje. LS [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio8 d.];5(3):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2227