1.
Abalikšta T, Gaidamonis E, Stanaitis J, Lunevičius R. Blužnies sužalojimai dėl uždaros pilvo traumos. LS [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės23 d.];5(2):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2238