1.
Činčikas D, Ivaškevičius J. Anestetiko įtaka operacinio lauko kokybei endoskopinėje prienosinių ančių chirurgijoje. LS [Prieiga per internetą]. 2006 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės19 d.];4(2):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2274