1.
Sruogis A, Mickys U, Petraitis T, Kaubrienė E, Jankevičius F. Prostatos urotelio karcinoma, diagnozuota atlikus biopsiją. Klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga. LS [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio16 d.];3(4):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2303