1.
Plečkaitis M, Mickys U, Rimkevičius A. Gastrointestininės stromos navikai: dabartinis požiūris ir diagnostika. LS [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio8 d.];3(3):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2308